• ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

  

Vitajte na stránke ZÁKLADNEJ ŠKOLY SAMA TOMÁŠIKA S MATERSKOU ŠKOLOU LUBENÍK

Nájdete tu všetko potrebné o našej škole.

Kalendár


Január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

NávštevnosťMATERSKÁ ŠKOLA LUBENÍK


Loga.jpg

Leták o projekte pre MŠ


„Dobrá výchova dieťaťa je tá najväčšia a najhlbšia veda.„
F. R. OSVALD


Materská škola v Lubeníku s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie 40 deťom v 2 triedach vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Edukačný proces zabezpečujú 3 kvalifikované učiteľky MŠ.


MATERSKÁ ŠKOLA JE V PREVÁDZKE V PRACOVNÝCH DŇOCH od 7.00 do 15.30 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trieda mladšia: ŽABKY -19 detí


materskaskola lubenik

P. učiteľka : Mariana Kochanová
My sme žabky rosničky,
ráno máme rozcvičky.
Krk a krk a brekeke,
spievame si pri rieke.
Spievame si do rána,
bojíme sa bociana.
Tamto stojí to je on,
skáčme žabky z vody von.Trieda staršia: STONOŽKA - 22 detí


materskaskola lubenik

P. učiteľka :Bc. Katarína Šedivá
P. učiteľka : Margita Abrahámová

Jedná malá stonožka,
Štverala sa do briežka.
Ako sa tak štverala,
čižmičky si zodrala.
Stonožka tíško vzlyká,
kde nájdem obuvníka,
čo mi sto čižmičiek ušije,
moje bosé nôžky ubuje?
Stonožka, veď nevzlykaj,
na pavúka zavolaj.
Keď ho pekne poprosíš,
bosá chodiť nemusíš.
Šikovný je pavúk veru,
zoberie si tvoju mieru,
upletie ti na nožičky,
celkom nové ponožtičky.


Kalendár aktivít:


IX. Športovo -turistické vychádzky
Život v prírode cez lupu
Farebná jeseň
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
X. Medzinárodný deň starších ľudí
Cesta jesenným lesom
Dopravná výchova ,,Malí cyklisti“ –súťaživé hry
Svetový deň zvierat
Vychádzky a exkurzie na ranč ku koňom
Jeseň pani bohatá
Svetový deň výživy -,,Deň jablka“
Mesiac ochrany zubov
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
XI. Návšteva v I. ročníku ZŠ
Návšteva 0. ročníka s rodičmi predškolákov
Jesenné tvorivé dielne
Grafomotorika
Šikovné rúčky
Ako je to s čokoládou
Hádankovo
Oči, uši dokorán –divadelné predstavenie
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
XII. Vianočná burza
December je Mikuláš
Sezónne činnosti
Vianočné posedenie s programom detí
Vianočná akadémia
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
I. Návšteva 0. ročníka s rodičmi predškolákov
Chceme byť zdraví
Staviame snehuliakov
Zimné vychádzky do prírody
Otužovanie detí sezónnymi činnosťami
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
II. Farebné dni
Fašiangový týždeň
Fašiangy, Turice
Výstavka zimných prác
Aktovka plná tajomstiev
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
III. Marec mesiac knihy
Žiadna kniha nie je sama
Otvorená hodina v ZŠ
Mám básničku na jazýčku
Návšteva knižnice
Som spisovateľ a píšem vlastnú obrázkovú knihu
Svetový deň vody
PC je kamarát
Ako chutí JAR
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
IV. Veľká noc
Deň detskej knihy
Projekt Kameň
Daruj nádej s narcisom
Prednes poézie a prózy
Odomkneme les
Deň zeme
Život zvierat na jar
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
V. Svetový deň mlieka
Návšteva Železničného múzea v Lubeníku
Deň matiek
Školský výlet s MŠ Jelšava
Pod lupou
Poznaj a chráň
Spoznávať historické budovy
Maľovaný chodník
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
 • 01.jpg, 63kB
VI. MDD -športový deň ZŠ a MŠ
Týždeň detskej radosti
Turistická vychádzka
Deň otcov
Dopravný deň
Školský výlet
Slávnostná rozlúčka predškolákovPROJEKTY:


Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy MRK2
Projekt EKO –vláčik separáčik
Počítač môj kamarát
Environmentálnej výchovyODPOLUDŇAJŠIE AKTIVITY:


Farebné pastelky
Zodpovedná: p. uč. Kochanová
Termín realizácie: 2.týzdeň-4.týždeň
Cieľom výtvarného krúžku je osvojiť si nové výtvarné a pracovné techniky, samostatnosť vo výtvarných činnostiach.

Angličtina
Zodpovedná: p. uč. Mgr. Peter Bolaček ZŠ
Termín realizácie: 1.2.3.4 týždeň
Cieľom je priblížiť deťom anglický jazyk, naučiť ich základnú slovnú zásobu a frazeológiu prostredníctvom hier, básní, piesní, reagovať slovne v anglickom jazyku na jednoduché otázky jednoslovnou, alebo viac slovnou frázou.

Grafomotorika
Zodpovedná: Margita Abrahámová
Termín realizácie: 1.týždeň -3.týždeň
Cieľom grafomotoriky je hravou a zaujímavou formou uľahčiť rozvíjať grafomotorické zručnosti. S využívaním aktivít –úchop farbičky ,línie, obrázky.

Náboženstvo
Zodpovedná: p. Mgr. Emília Volgyiová
Termín realizácie:1,2,3,4 týždeň –pondelok

Športový
Zodpovedný: Mgr. Dušan Matuška
Termín realizácie:1,2,3,4 týždeň –pondelokČO ROBÍME V MŠ


Výchovno – vzdelávacia činnosť prebieha podľa DENNÉHO PORIADKU. Realizovaná je hravou formou – hrami, edukačnými aktivitami, zážitkovým učením, projektovým vyučovaním, pozorovaním, v prípravnej triede s uplatnením prvkov DALTONSKEJ ŠKOLY. V MŠ vytvárame podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. Snažíme sa o celostný rozvoj osobnosti po všetkých stránkach. Deti sa môžu učiť to, čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. Majú dostatok novodobých pomôcok a hračiek. V pedagogickom pôsobení na dieťa pomáha MŠ v procese socializácie v detskej spoločnosti, rodine pri výchove a jeho predškolskom vzdelávaní. Príprava na ŠKOLU je neoddeliteľnou súčasťou celkovej kultivácie a socializácie dieťaťa.
V spolupráci s rodičmi a CPPPaP v Revúcej sme nápomocní pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho a fyzického rozvoja dieťaťa.V PEDAGOGICKEJ PRÁCI


 • Uplatňujeme alternatívne riešenie adaptačného pobytu detí v MŠ.
 • V rôznych tvorivých činnostiach dňa v centrách aktivít rozvíjame u dieťaťa pozornosť, pamäť, myslenie, tvorivosť, fantáziu , predstavivosť....
 • Oboznamujeme deti s poznatkami z rôznych oblastí so spoločenským životom, s časovou postupnosťou, dopravnou tematikou, ľudským telom, prírodou , zvieratami, rastlinami.
 • Pohybovými aktivitami, cvičením zlepšujeme správne držanie tela a koordináciu pohybov hrubej a jemnej motoriky, zvyšujeme fyzickú kondíciu, obratnosť, postreh vytrvalosť.
 • Oboznamujeme s číselným radom 1 – 10, určovaním množstva, počtu, veľkosti, rozvíjame logické myslenie, priestorovú predstavivosť.
 • Zdokonaľujeme reč a spisovnú výslovnosť, rozvíjame slovnú zásobu, komunikatívne schopnosti detí.
 • Utvárame základy prosociálneho správania, asertivity, empatie. Rozvíjame elementárne hudobné schopnosti, utvárame kladný vzťah k literatúre a zároveň ku knihe.
 • Rozvíjame a zdokonaľujeme výtvarné a pracovné schopnosti a zručnosti detí, utvárame kladný vzťah k práci a pracovným činnostiam.
 • Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej estetickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.
 • Rozvíjame psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné kompetencie.
 • Pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
 • Prostredníctvom hry, ktorá je dominantná, vytvárame deťom priestor na tvorivé aktivity, činnosti, záujmy a záľuby pre uspokojenie ich prirodzenej túžby po činnosti, pohybe.
 • Výraznejšie sa orientujeme na skupinovú prácu detí, v ktorej rešpektujeme individuálne rozvojové schopnosti detí.
 • Rozvíjame grafomotorické zručnosti detí, individuálnu pozornosť venujeme deťom, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky.
 • Podporujeme rozvoj zdravého sebavedomia, samostatnosti a zodpovednosti so zámerom pomôcť deťom včleniť sa do okolitého života a uplatniť sa v širšom sociálnom spoločenstve.
 • Dbáme na správnu výživu, s pravidelným prínosom ovocia, dodržiavame pitný režim, stomatologický program, venujeme starostlivosť zdravému životnému prostrediu a ochrane prírody.
 • Absolvent pred primárneho vzdelávania v MŠ je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší život v spoločnosti.

Chceme, aby sa deti v našej MŠ cítili dobre, bezpečne v kolektíve detí i zamestnancov MŠ, aby domov odchádzali s pocitom radosti , uspokojenia, plné zážitkov a vedomostí o ktoré sa môžu podeliť s rodičmi a zároveň sa budú tešiť na ďalší deň.HISTÓRIA a SÚČASNOSŤ


Materská škola v Lubeníku bola založená v roku 1957 umiestnená súkromnom byte u ŠAVČÁKA. Neskôr potom však v budove bývalej cirkevnej školy až do roku 1960. Nachádzala sa uprostred Muránskej doliny , ktorá je úzka, tiesnená z jednej strany výbežkami masívu Kohúta, z druhej strany zasa časťou Slovenského Rudohoria. V roku 1957 sa začalo s novou výstavbou materskej školy na sídlisku. V roku 1960 bola otvorená krásna, moderná, dvojtriedna materská škola, ktorá bola projektovaná podľa najmodernejších požiadaviek. Vybavená bola ústredným kúrením a najmodernejším hygienickým a sociálnym zariadením. Budova bola projektovaná pre kapacitu 60 detí tak, že každá polovica budovy bola samostatne riešená jednou triedou , izolačnou miestnosťou, lekárňou, umyvárňou, WC, šatňou. Z každej lekárne bol výhľad na terasu. Veľká časť detí zamestnaných matiek pracovala v SMZ Lubeník, závodný výbor SMZ prevzal patronát nad MŠ.
Materská škola sa stala od 1. 7. 2002 súčasťou právneho subjektu s názvom ZÁKLADNÁ ŠKOLA SAMA TOMÁŠIKA S MATERSKOU ŠKOLOU LUBENÍK, ktorého zriaďovateľom obec Lubeník. V roku 2004 bola MŠ presťahovaná do priestorov ZŠ – Pavilónu. V súčasnosti je MŠ dvojtriedna , 1 trieda s celodennou prevádzkou, 1 trieda s poldennou prevádzkou, popoludní sú deti zlučované do 1 spálne. Časť detí je v MŠ na celodennom pobyte, časť detí je na poldennom pobyte podľa potreby rodičov, aký pobyt dieťaťa si žiadajú. MŠ navštevuje 40 detí z obcí LUBENÍK, CHYŽNÉ, TURČOK, GEMERSKÝ SAD, PRIHRADZANY.ZAMERANIE MŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM MATERSKEJ ŠKOLY LUBENÍK

EKO STROM ŽIVOTA


„Podaj mi ruku ľudské mláďa krásou ťa prevediem,
aby si poznalo planétu šťastia – kolísku svoju ZEM.“


CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

CIEĽ - Vytvoriť a posilniť činnostný a kreatívny charakter MŠ, založený na humanistických základoch, v ktorej bude mať každé dieťa možnosť rozvíjať sa na základe vlastných individuálnych schopností s možnosťou realizácie , vlastných kompetencií a zodpovednosťou.

CIEĽ - V Materskej škole Lubeník realizovať edukačný proces prostredníctvom Daltonského plánu a vychovať tak deti SLOBODNÉ, ZODPOVEDNÉ, SAMOSTATNÉ, ktoré budú SPOLUPRACOVAŤ.

Na základe enviromentálneho – ekologického zamerania má MŠ Lubeník stanovený
CIEĽ - Utvárať elementárne základy emocionálnej gramotnosti, prosociálneho a enviromentálneho cítenia a správania, ochranárske postoje, pozitívny vzťah k prírode, návykov zdravého spôsobu života, schopnosti sociálnej komunikácie, tvorby medziľudských vzťahov.

Vytvárame u detí vzťah k živej prírode / faune, flóre /, poznávame, chránime a zveľaďujeme životné prostredie , rastliny, živočíchy, najmä ohrozované druhy, vnímame krásy prírody, žijeme v súlade s jej zákonitosťami. Formujeme povedomie detí v duchu princípov vnútornej a vonkajšej ekológie.


„Chytil som motýľa - uhynul mi,
odtrhol som kvietok – zvädol mi,
vtedy som pochopil, že prírody sa
nemám dotýkať rukami, ale iba srdcom .“